Resultat från workshop: Anpassningar inom Relationer

efterfrågan finns Skapa mervärde för invånare, kunder mfl

 • Viktigt med input från användare, kunder, hur får vi till det
 • Medborgarnytta/ miljö (mindre papper)
 • utmaning få med alla generationer
 • Hitta något som passar de flesta 
 • normer, värderingar

Syftet tydligt och tillgängligheten god. Många berörda aktörer, privata och offentliga, apotek, mottagningar, individer involverade i processen

 • Viktigt att ha med sig invånare och intressenter, så vi inte lägger resurser på saker som inte kommer användas. 
 • Göra enkätundersökning innan 
 • Testgrupp/referensgrupp
 • Stämma av med målgruppen, ge dem delaktighet
 • Efterfrågan finns 
 • Informeras om tjänsten
 • Användare behöver access och kunskap till digitala verktyg
 • Hur blir för målgruppen

Vad som är värdeskapande för patienten

 • Patientens perspektiv
 • Patient/kund och personcentrerad hållning viktigt att patienten/kunden är med i aktuell förändring.

Last modified: Friday, 6 May 2022, 3:56 PM