Available courses

Att leda digital omställning

 • Teacher: Malin Bergvall
 • Teacher: Mats Johansson
 • Teacher: Andreas Skog

Tema 0: Introduktion och sammanfattning Att leda digital omställning

 • Teacher: Marie Andervin
 • Teacher: Malin Bergvall
 • Teacher: Joakim Jansson
 • Teacher: Mats Johansson
 • Teacher: Andreas Skog
 • Teacher: Simone Wahlberg

Tema 1: Därför är det stort fokus på digital transformation

 • Teacher: Marie Andervin
 • Teacher: Carina Berggren
 • Teacher: Malin Bergvall
 • Teacher: Erika Jakobsson
 • Teacher: Joakim Jansson
 • Teacher: Mats Johansson
 • Teacher: Kim Schagerström
 • Teacher: Andreas Skog
 • Teacher: Simone Wahlberg

Tema 2: Nyttan med digitalisering

 • Teacher: Marie Andervin
 • Teacher: Malin Bergvall
 • Teacher: Joakim Jansson
 • Teacher: Mats Johansson
 • Teacher: Andreas Skog

Tema 3: Att leda digital transformation

 • Teacher: Marie Andervin
 • Teacher: Malin Bergvall
 • Teacher: Joakim Jansson
 • Teacher: Mats Johansson
 • Teacher: Andreas Skog

Tema 4. Förutsättningar för att leda digital förändring

 • Teacher: Marie Andervin
 • Teacher: Malin Bergvall
 • Teacher: Joakim Jansson
 • Teacher: Mats Johansson
 • Teacher: Andreas Skog

Tema 5: Lärlabb

 • Teacher: Marie Andervin
 • Teacher: Malin Bergvall
 • Teacher: Joakim Jansson
 • Teacher: Mats Johansson

Självskattningstest