Resultat från workshop: Anpassningar inom Kontaktytor

Hur medborgaren/den vi är till för tar kontakt med oss behöver utvecklas. 

 • Medborgaren vill inte bara anmäla fel utan kontakta oss i många frågor
 • Tillgängligheten mot kunder/medborgare, både effektivare och snabbare
 • Finnas tillgängliga är kunderna har behov 
 • Brukaren “borde” kunna klara av att beställa tjänsten själv, men behovet av fysisk kontakt kommer att finnas
Kontaktytor:

 • Webb
 • App
 • Telefon finns kvar som alternativ
 • Chatt
 • Appar
 • “digital bot”
 • sociala medier
 • hemsida
 • Reklam för tjänsten  t ex i busskur, på hemsida, sociala medier

Anpassad tillgänglighet (språk, funktionsvariationer, m.m.):

 • enkelt att förstå
 • Lättillgänglig kommunikation, support
 • Språk
 • Ökad tillgänglighet

Men vi behöver hänga med i utvecklingen. För att kunna effektivisera i verksamheterna måste vi ha en bra Kontaktyta mot kunderna. 

Last modified: Friday, 6 May 2022, 3:52 PM