Resultat från workshop: Anpassningar inom Erbjudande, Serviceförklaring & Finansieringssätt

servicelöfte

  • Standardisering
  • en lösning
  • en väg in
  • samordning i hela organisationen 
utmaning - flera aktörer som erbjuder samma erbjudande

  • förbättring mot det analoga
  • Besparing personal och planet

Finansiering

  • ska rymmas inom den befintliga ramen
  • Finansieras av Regionen
  • nytt sätt att finansiera (övergripande)
  • ska tjänsten var belagd med en avgift för användaren? eller hur ska den finansieras?

Hållbar ekonomisk planering även efter projektstadiet.

Last modified: Friday, 6 May 2022, 3:53 PM