Resultat från workshop: Anpassningar inom Data & Analys

Öka spårbarhet

IT-säkerhet

GDPR

Digitaliserat, upphandlad tjänst, systemkompabilitet 

Viktigt med analys, uppföljning, utvärdering. Nådde vi målet? Är vi påväg i rätt riktning?

  • Statistik och mätning
  • utvärdering och uppföljning 
  • användning av data för att förbättra 
  • Lättare att ta fram statistik

Bestämt utan att fråga mottagarna 


Last modified: Friday, 6 May 2022, 3:53 PM