Resultat från workshop: Anpassningar inom IT Infrastruktur

Tekniken är inte den största utmaningen med IT och finns oftast, utan kunskapen hos medarbetare är en större utmaning

 • Tekniken finns, men kunskapen hos brukaren är “låg”


Behövs bra teknikstöd

 • grundläggande behov som bra utrustning och basala funktioner som egna datorer
 • men även tjänster för digital signering
 • Kostnader, kunskap som är begränsad, man måste stå på kö för att få hjälp av IT avd. Brist på integration mellan system
 • utrustning, Dator/padda, hörlurar
 • Utrustning som uppfyller kraven för uppdraget
 • Uppkoppling, tillgång till bredband
 • Systemstöd
 • Gemensam systemstruktur
 • Bra hårdvara
 • Modern teknik som bra uppkoppling och hårdvara som klarar av uppgiften.
 • Bra teknik, mognad? Kapacitet

Lagstiftningen  

 • GPDR mot e-tjänster går inte hand i hand!
 • Lagstiftning som GDPR är inte alltid förenligt med befintligt teknisk utrustning och mjukvaror

Hög säkerhet krävs

 • Säkerhet - sekretess

anpassa nya lösningar till äldre system

Teknik - det finns olika digitala brevlådor

vad är det för typ av tjänst vi ska bygga? en robot? 

Nära samarbete med (ev upphandlad) leverantör.

Last modified: Friday, 6 May 2022, 12:11 PM