Resultat från workshop: Anpassningar inom Arbetsflöden & Arbetssätt

Från fysisk hantering till en administrativ uppgift

 • För att digitalisera behöver processer beskrivas och förändras för att digitaliseras
 • Vissa processer försvinner, andra tillkommer
 • Revidering av processer behövs
 • sluta med manuella, minska dubbelt arbete
 • Delar upp i olika bitar

Nya arbetssätt

 • Nya arbetssätt för digital undervisning
 • Koll på sina arbetsflöden (både gamla och nya)
 • Inte vara rädd för att sluta göra, vissa processer tillkommer, andra försvinner 
 • Samverkan och flexibilitet. viktigt att man är villig att förändra sig längs vägen utifrån förändrade behov. 
 • Skapa rutiner , arbetssättsanpassas till digitalisering. Lokalt systemansvarig . 

måste finnas ett behov eller en efterfrågan

Effekter

 • Information, kallelse kommer att komma i din digitala brevlåda, även till medarbetarna
 • Få bort det adm.pysslet
 • Att inte gå fort fram utan måste anpassa sig så att både medborgare och medarbetare hinner med och lära sig
 • Snabbare flöde av beställningar från brukare/beställare- till beställning. lika behandlingar av alla! en väg in
 • Struktur för dagen för att lägga in pauser
 • Få feedback på good enough
 • Tydliga förväntningar
Last modified: Friday, 6 May 2022, 12:06 PM