Resultat från workshop: Anpassningar inom Ledarskap, Kultur, Kompetens, Organisering

Kompetens:

 • Kompetens finns hos “leverantören” men inte hos brukaren. Risken att levererad tjänst blir lidande pga “IT-hjälpen” tar mer tid.
 • Följa upp och utbilda så att alla följer med i utvecklingen
 • Krävs andra kompetenser
 • Behov av utbildningar
 • Inventering av kompetenser inkl behovsanalys
 • Kompetenssäkring
 • Andra kompetenser
 • Kompetensförsörjning hos personal

Ledarskap: 

 • Tydligare ledarskap för att veta vad som förväntas av medarbetare.
 • Sätta ord på förväntningar o uppdrag. Fånga upp förslag från medarbetare som kan utvecklas.
 • Svårt att få tid till innovation. Nya system som man inte valt själv, medför kostnader och behov av kompetens att använda dem
 • Utarbeta strategier
 • Förmedla målet
 • Delaktighet -veta att det ingår i målen, se till att personalen är redo, digitalt mogna och utbildade
 • Förändringsarbete
 • högt förändringstryck kräver hög mottaglighet hos medarbetare  och kräver mycket av ledarskapet. br astöd som utbildning mm
 • medarbetare ska vara involverade
 • information och kommunikation
 • förberedelse och feedback
 • planering
 • Ledningen blir viktig - ta ut riktning
 • Ledarskap som uppmuntrar och stöttar i  digitalisering
 • Förankring, Information och kommunikation
 • Få med värdebärare, Innovationspositiv kultur - våga satsa på idéer, inte vänta in ytterligare information
 • God förändringsledning
 • Skapa delaktighet i arbetsgruppen. Information. 
 • Tydlig plan för implementering

Organisering:

 • Support och underhåll av system
 • Omfördela resurser?
 • Organisering kring kostnader. kan vara svårt för mindre verksamheter att våga satsa när man inte har budget för ett projekt. Krävs tydliga direktiv från ledning och organisation för att vi ska våga satsa.

Kultur:

 • transparens
 • trygghet
 • tillåtande
 • support

Last modified: Friday, 6 May 2022, 12:02 PM