Resultat från workshop: Anpassningar inom Strategiarbete och Policyarbete

Hur’et

Tydliggöra uppdrag o förväntningar. 

Ansvar för arbetsmiljön.

Säkerställa sekretessen 

  • Sekretessfrågor är en svårt att jobba med digitalt ex inom vård och socialförvaltningen
  • Säkerhet och sekretess
  • vad är ok utifrån GDPR och annan juridik
  • GDPR

Grundläggande styrning 

  • som informationshanterings/dokumenthanteringsplaner blir viktiga. för att ge ledning för hur informationen hanteras
  • mera transparens i processen
  • göra uppföljningar under resans gång,  utvärdera, förändra, förbättra. Lyssna på användaren
  • Ekonomi
  • utbildningsinsatser


Måste vara en förbättring

Utveckla det som vi har påbörjat under pandemin. 

förstudie vilka aktörer ska involveras

Tillgänglighet till alla

nöjdare medborgare

Last modified: Friday, 6 May 2022, 11:56 AM