Planera ditt deltagande i lärlabb

Temaområdets upplägg

Temaområdet "Lärlabb" är en del av ledarutbildningen Digital kompetens för chefer och ledare och löper, till skillnad från övriga teman, under hela utbildningstiden.
Alla lärlabb är fristående från varandra, men vissa kan innebära en fördjupning av vissa övningar som vi arbetat med under workshoptillfällena. Då deltagande i lärlabben är frivilligt väljer du vilka eller hur många du vill delta i. 

Om de olika lärlabben

Vårt arbetssätt under temat är framför allt praktisk och lekfull träning tillsammans, men innehåller också möjligheter till självstudier. Studiematerial från lärlabben kommer finns under respektive lärlabbs flik.

Temat omfattar sju olika möjliga lärlabb att delta på under hela utbildningen med varierande fokus.

  • Lärlabb A, B,C & F fokuserar mer på att arbeta och leda digitalt
  • Lärlabb D,F & G har mer fokus på metoder när du leder digitalt förändringsarbete
Utöver de lärlabb vi genomför tillsammans hittar du fler "labb" under självstudier mer material och inspelningar från tidigare utbildningar. 

Boka in dina lärlabbstider

Alla lärlabb genomförs på fredagar kl 09.00 - 10.00.
Du kommer få inbjudningar till samtliga, men deltar på de du tycker är intressanta. 
Under respektive flik hittar du mer information om det aktuella lärlabbet.
Där finns också inspelningar från tidigare lärtillfällen. 

Flikar

A: Kreativa funktioner i M 365   
B: AI som stöd i din arbetsvardag   
C: Informationshanteringsbingo 
D: Omvärldsspaning, robotar  
E: Hitta fejkmailet/Go Phishing   
F: Vandra i kundens digitala skor  
G: Antipilot - testa "sluta göra"  

Last modified: Thursday, 17 August 2023, 3:03 PM