Planera in ditt lärande i kalendern

Temaområdets upplägg

Temaområdet "Därför är det stort fokus på digital transformation" är en del av ledarutbildningen Digital kompetens för chefer och ledare och är uppbyggd av fem delar: 

  1. Börja med att ta del av ämnesintroduktionen “Varför digitalisering är viktigt” som förklarar digitaliseringens påverkan utifrån fem nivåer och varför digital transformation är viktigt. Tidsåtgång: 27 minuter

  2. Lyssna därefter på en fördjupande podd med Caroline Stiernstedt Sahlborn, ordförande på Stiftelsen Ekskäret samt Joakim Jansson och Marie Andervin, DigJourney, som sätter digitaliseringen i relation till andra stora samhällsförändringar. Diskussionen sker utifrån samhällsnivå såväl som verksamhets- och individuell nivå. Tidsåtgång: 1 timme

  3. Efter detta träffas vi i en workshop och fördjupar vår kunskap och förståelse för vad en digital transformation innebär. Tidsåtgång: 2,5 timmar + 30 minuter på slutet för arbete med canvas.

  4. Temaområdet avslutas med en Digilog som är en dialog om digitalisering. Den hålls tillsammans med några av dina kommunkollegor. I denna Digilog diskuterar Marie Larsson, vd på Skellefteå buss och Jens Danielsson, digitaliseringschef och chef för utvecklingsavdelningen på Örnsköldsviks kommun kommunspecifika samhällsförändringar och digitaliseringens roll i dessa. Dessutom får du lyssna till spännande diskussioner kring kommunens roll i dessa samhällsförändringar och den förändring som behöver ske inom kommunen för att lyckas klara av samhällsuppdraget. Samtalet leds av Joakim Jansson, DigJourney. Tidsåtgång: 1 timme

  5. Löpande under kursen kommer du att få besvara frågor, reflektera och dela med sig av sina erfarenheter och reflektioner. Du får även chans att tillämpa dina nyvunna kunskaper och färdigheter i din egna verksamhet eller prova på vid olika lärlabbstillfällen.

Last modified: Monday, 21 August 2023, 9:48 AM