Section outline

 • 1. Varför digitalisering är viktigt!

  Självstudier
  tidsåtgångTidsåtgång: ca 30 minuter
  avgränsare

 • Diskussionsuppgift: Digitaliseringens användningsområden

  tidsåtgångca 15 minuter

  • Diskutera gärna med din lärkompis

 • 2. Digitaliseringens roll i samhällsförändringarna

  Självstudier
  tidsåtgångTidsåtgång: ca 1 timme
  avgränsare

 • Diskussionsuppgift: Samhällsförändringar och digitalisering

  Hur lång tid tar detta momentca 25 minuter

  • Diskutera gärna med din lärkompis


 • 3. Workshop

  Workshop: Vad är digital transformation?

  Gruppstudier
  tidsåtgångTidsåtgång: 3 timmar (2,5 timme workshop + 30 minuter eget arbete)

  avgränsare

 • 4. Digilog

  Ett samtal om digital transformation, är det viktigt för en kommun och i så fall varför?

  Självstudier
  Hur lång tid tar detta momentTidsåtgång: ca 1 h 10 minuter
  avgränsare

 • Navigera i videon

 • Diskussionsuppgift: Kommunens roll i samhället

  Hur lång tid tar detta momentca 20 minuter

  • Diskutera gärna med din lärkompis


 • Avslut

  Självstudier
  Hur lång tid tar detta momentTidsåtgång: ca 7 minuter