Region 10 - digital kompetens

Här har omsorgspersonal möjlighet att delta i olika webbaserade utbildningar för att stärka sin digitala kompetens.

Alla utbildningar finns tillgängliga via denna digitala lärplattform. Lärplattformen är en slags digital skolmiljö där medarbetaren får tillgång till olika webbutbildningar.

Available courses

Grundläggande datorhantering

Category: Region 10

Säkrare hantering

Category: Region 10

Nära vård

Category: Region 10

Social dokumentation

Category: Region 10